KVG Dongen Welkom. Bestuur. Informatie. Laatste Nieuws. Digitaal inschrijven. Activiteiten '17. Vaste activiteiten '17. Terugblik. Contact. Welkom

Waarom KVG??

Aan het begin van de vorige eeuw - een tijd waarin de vrouwen maatschappelijk gezien nog in een achterstandssituatie verkeerden - werd het Katholieke Vrouwen Gilde (KVG) opgericht.

De vereniging stelt zich nu ten doel om een bijdrage te leveren aan de ontplooiing en ontwikkeling van de vrouw en om  de sociale contacten tussen haar leden te bevorderen.

Het KVG kent een rijke historie. KVG- Nederland is, na een bestaan van meer dan 90 jaar, inmiddels opgeheven. KVG Dongen is in 1950 opgericht en is nog een bloeiende vereniging.

Op 15 april 2008 is KVG Noord- Brabant opgeheven, wel is gewest Tilburg blijven bestaan.

KVG Dongen maakt samen met de afdelingen Gilze, Berkel-Enschot, Raamsdonkveer, Tilburg, Bladel en Goirle deel uit van het gewest Tilburg.


Wat doet het KVG Dongen?

Het KVG werkt vanuit 3 O’s nl:

Ontwikkeling

Ontmoeting

Ontspanning


Het KVG organiseert:

      -   excursies;

      -   een voorjaarsreis/najaarsreis/eindreis

      -   een kerstviering

      -   een nieuwjaarsreceptie

      -   stevig stappen (om de week op vrijdagmorgen)

      -   nordic-walking (iedere vrijdagmorgen)

      -   dagwandeltochten

      -   fietstochten

      -   workshops


Lezingen op het gebied van:

- cultuur

- gezondheid

- wonen en werken

- natuur


En er is:

- een leesgroep

- een museumgroep (die 3 keer per jaar een museum bezoekt)

- een filmgroep (die 5 keer per jaar naar de film gaat)

- een yogagroep

- een mandalagroep

- een groep klassieke muziek beluisteren

- een keer per maand wordt er op zondag een activiteit georganiseerd


Waar kan ik het programma van het KVG vinden?

Het KVG geeft tweemaal per jaar een programmaboekje uit: een boekje met het voorjaarsprogramma dat loopt van januari t/m mei en een boekje met het najaarsprogramma dat loopt van september t/m december.

In het weekblad van Dongen verschijnt maandelijks de agenda m.b.t. de activiteiten van het KVG. Verder wordt u via onze KVG-Dongen Website op de hoogte gehouden.


Wat kost het KVG?

Naast een kleine bijdrage voor de lief-en leedpot, betaalt u slechts een gering bedrag aan contributie per jaar en wordt er per activiteit een bijdrage gevraagd. Natuurlijk bent u niet verplicht aan alle activiteiten deel te nemen. Aan de hand van het programmaboekje bepaalt u zelf waaraan u mee wilt doen.

Alle vrouwen woonachtig in Dongen of omgeving kunnen lid worden van het KVG.


Waarom kiezen vrouwen voor het KVG?

Kiezen voor het KVG is kiezen voor een boeiende vereniging, waarbij vrouwen elkaar ontmoeten in een educatieve, een ontspannende en sportieve ambiance.


Het logo

Het veelzeggende logo dat het Katholieke Vrouwengilde van Dongen voert, draagt een prachtige symboliek in zich.


vrouwen vormen een ronde kring

elkaar de hand reikend, zowel letterlijk als figuurlijk

samen op weg, op zoek naar haar eigen kracht

haar eigen plaats, haar eigen identiteit

zij breken uit... uit vastomlijnde kaders